duminică, 6 octombrie 2013

Sfârşitul hegemoniei Europei

Competenţă de atins:
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie


A. În 1915 când s-a întors în India [Mahatma Gandhi] s-a înscris în Partidul Congresului şi curând a devenit unul dintre cei mai importanţi lideri ai acestui partid. El nu a renunţat niciodată la cauza independenţei Indiei. S-a angajat de asemenea în acţiuni de protest non-violente, inventând şi iniţiind metode noi de insubordonare faţă de administraţia britanică. Metodele civile de insubordonare includeau zile de post şi rugăciune, în care înceta orice activitate, refuzul de a plăti taxe, boicotarea mărfurilor britanice şi încălcarea deliberată a legii pentru a ajunge la închisoare. Aceste metode făceau apel deseori la un puternic element de constrângere şi de aceea puteau degenera, ceea ce s-a şi întâmplat uneori, în izbucniri violente. Mulţi reprezentanţi ai oficialităţilor britanice îl considerau din această cauză pe Gandhi un ipocrit. Gandhi a rămas însă credincios principiilor sale, iar în ochii majorităţii hinduse el a rămas un conducător înzestrat cu har, având capacitatea de a transmite harul său şi altora.
                                            Alan Farmer, Marea Britanie: Politica externă şi colonială, 1919-1939

B. Africa a fost ultimul continent care a ieşit de sub dominaţia europeană; procesul a fost uneori sângeros şi relativ lent. Încă de la sfârşitul războiului, fostele colonii italieneşti au primit asigurări din partea O.N.U. că vor deveni în curând independente. Libia a obţinut independenţa în octombrie 1951. Franţa şi-a pierdut teritoriile coloniale în două etape: Africa de Nord între 1956 (independenţa Tunisiei şi Marocului) şi 1962 (independenţa Algeriei după un război de opt ani), teritoriile sale subsahariene şi Madagascarul în 1960. Africa britanică a devenit independentă între 1954 (Ghana, odinioară Coasta de Aur) şi 1964 (Malawi, odinioară Nyasaland, şi Zambia, odinioară Rhodesia de Nord). Doar Portugalia s-a cramponat de teritoriile sale coloniale, astfel încât Angola şi Mozambicul nu şi-au cucerit independenţa decât după lupte îndelungate, în 1975.
                                                                  Jean Carpenter, Francois Lebrun, Istoria Europei

Cerinţe:
  1. Exprimaţi o opinie referitoare la modalităţile de luptă pentru obţinerea independenţei coloniale pornind de la sursa A.
  2. Argumentaţi de ce anul 1960 a fost considerat Anul Africii pornind de la sursa B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu