duminică, 24 septembrie 2017

Ideea de Europa (clasa a XI-a)


A.

           Europa nu există ca un concept politic. Acea parte a lumii care poartă numele de Europa cuprinde un adevărat haos de popoare şi de state, o mulţime de conflicte internaţionale; ea este creuzetul războaielor viitoare. Problema europeană: ura reciprocă dintre europeni inflamează atmosfera internaţională şi stârneşte nelinişte chiar şi celor mai pacifiste ţări ale lumii. Iată de ce problema europeană nu este una locală, ci o problemă internaţională. Atâta vreme cât nu-şi va găsi rezolvarea, nu se poate visa la o dezvoltare paşnică a omenirii. Problma europeană are, pentru toată lumea de astăzi, aproape aceiaşi semnificaţie pe care o avea pentru Europa chestiunea Balcanilor, cu un secol în urmă: este o sursă permanentă de insecuritate şi tulburări. Problema europeană nu va fi rezolvată decât printr-o uniune a popoarelor Europei"
                            Richard de Coudenhove-Kelergi, Pan Europa, 1922


B.

Eu cred că între popoare atât de apropiate geografic cum sunt cele europene, trebuie să existe o legătură federală; aceste popoare trebuie să aibă posibilitatea de a intra în contact, de a discuta problemele de interes comun, de a lua decizii comune, de a stabili între ele o anumită solidaritate care să le permită să facă faţă, la momentul potrivit, împrejurărilor grave, dacă va fi cazul. (...) Sunt sigur că în plan politic, social, legătura federală, fără a aduce atingere suveranităţii nici unei naţiuni componente, poate fi binefăcătoare".
         Discursul lui Aristide Briand la Societatea Naţiunilor (1929) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu