marți, 4 septembrie 2012

Începutul anului şcolar

   Începem un nou an şcolar care va avea aceleaşi probleme: o programă supra încărcată, lipsa interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii, dezinteresul societăţii, politicului şi factorilor de decizie faţă de şcoală, lipsa interesului manifestat de elevi. La aceste probleme se adaugă şi lipsa finanţării corecte a şcolii ce duce la existenţa, mai degrabă inexistenţa, dotărilor minimale.
   Care ar fi soluţia? Lumea cel puţin să înceapă să fie responsabilă pentru viitorul ei. Experienaţa din ultimii ani ne arată că trebuie să ne construim singuri viitorul fără a aştepta să ni-l facă cineva. E timpul să conştientizăm de la părinţi, elevi până la societate că lipsa educaţiei aduce numai probleme, comportamente antisociale, incapacitatea de a te adapta la contexte complexe şi de a decide propriul viitor.    
  Aşa că e timpul să ne trezim din somnul lung al incapacităţii şi intoleranţei. Oare suntem capabili sau ne complacem în lumea oglinzilor fără ieşire?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu