duminică, 29 ianuarie 2012

Programul revoluţionar de la 1848 din Tara Românească. Islaz, iunie 9, 1848.


[...] Pe scurt, poporul român, recapitulând, decretă:
1.        Independenţa sa administrativă si legislativă pe temeiul tractatelor lui Mircea şi Vlad   V, si neamestec  al nici unei puteri din afară în cele    din   întru ale sale.
2.        Egalitatea drepturilor politice.
3.        Contribuţie generală.
4.        Adunanţă   generală   compusă   de   reprezentanţii   ai   tuturor   stărilor
soţietăţii.
5.        Domn responsabil, ales pe cinci ani, şi căutat în toate stările soţietăţii.
6.        împuţinarea listei civile; ardicarea de orice mijloc de corumpere.
7.        Responsabilitatea miniştrilor si a tuturor foncţionarilor în foncţia ce ocupa.
8.        Libertatea absolută a tiparului.
9.        Orice recompensă să vie de la patrie prin reprezentanţii săi, iar nu de la domn.

10.      Dreptul fiecărui judeţ de a-si alege dregătorii săi, drept care purcede din dreptul popolului întreg de a-şi alege domnul.
11.      Gvardie naţională.
12.      Emancipaţia mănăstirilor închinate.
13.      Emancipaţia clăcașilor, ce se face proprietari prin despăgubire.
14.      Desrobirea ţiganilor prin despăgubire,
15. Reprezentant al tării la Constantinopole dintre români.
16.      Instrucţie egală şi întreagă pentru tot românul de amânduă sexele.
17.      Desfiinţarea rangurilor titulare ce nu au foncţie.
18.      Desfiinţarea pedepsei degradatoare cu bătaia.
19.      Desfiinţarea atât în faptă, cât şi în vorbă a pedepsei cu moartea.
20.      Aşezăminte penitenţiare, unde sa se spele cei criminali de păcatele lor
si să iasă îmbunătăţiţi.
21.      Emanciparea israeliţilor şi drepturi politice pentru orice compatrioţi de
altă credinţă.
22.      Convocarea   de   îndată   a   unei   Adunanţe   generale   estraordinare constituante, alese spre a reprezenta toate interesele sau meseriile naţiei, care va fi datoare a face Constituţia ţării pe temeiul acestor 21 articole, decretate de poporul român.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu