marți, 17 ianuarie 2012

Constituţiie din România (I)

Competenţe de atins:
4.4. Realizarea de conexiuni între informaţiile oferite de sursele istorice şi contextul vieţii cotidiene

A. Deşi conservatorii, reprezentând în special marii moşieri, câştigaseră majoritatea principalelor bătălii în Adunarea Constituantă, Constituţia de la 1866 era, în mod paradoxal, esenţialmente un document liberal. Ea limita prerogativele Domnitorului la cele ale unui monarh constituţional, prevedea o guvernare reprezentativă, îi făcea pe miniştri răspunzători pentru actele lor şi consolida principiul separaţiei puterior. Consemna, de asemenea, pe larg drepturile şi libertăţile cetăţenilor, cărora le era de aici înainte garantată egalitatea în faţa legii, libertatea deplină a conştiinţei, a presei, a adunărilor publice, dreptul de asociere, inviolabilitatea domiciliului şi a persoanei împotriva oricăror percheziţii şi arestări arbitrare.
                                                                                 Keith Hitchins, România între 1866 şi 1918

B. Art. 1 Principatele-Unite-Romane constitue un singur Stat indivisibil, sub denumire de Romania. 
Art. 19 Proprietatea de ori-ce natura, precum si tote creantele asupra Statului, sunt sacre si neviolabile. Nimeni nu pote fi espropriat de cat pentru causa de utilitate publica legalmentate, constatata, si dupa o dreapta si prealabila despagubire. Prin causa de utilitate publica urmeaza a se intelege numai comunicatiunea si salubritatea publica, precum si lucrarile de aperarea terei. Legile esistente privitore la aliniarea si largirea stradelor de prin comune, precum si la malurile apelor ce curg prin sau pe lenga ele remen in vigore. Legi speciale vor regula procedura si modul expropriatiunei. Libera si neimpedicata intrebuintare a riurilor navigabile si flotabile, a soselelor si altor cai de comunicare este de domeniul public. 

Art. 31  Tote puterile Statului emana de la natiune care nu le pote esercita decat numai prin delegatiune si dupa principiile si regulile asedete in Constitutiunea de facila. 
                                                                                                           Constituţia din 1866


Cerinţe:
  1. Caracterizaţi folosind sursa A constituţia din 1866.
  2. Indentificaţi şi interpretaţi principiile democratice regăsite în sursa B

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu