marți, 8 noiembrie 2011

Ţările Române şi Problema Orientală

Competenţe de atins:
1.2  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal 

A. Înălţimea voastră ne mustraţi pentru darurile date, dar altfel nu puteam face nimic, nici nu e bine să nu dăm, căci timpurile sunt în aşa fel încât şi poarta marelui vizir şi cei din jurul lui sunt nemărginit de lacomi şi toţi, până şi ciohodarii [slujbaşi însărcinaţi cu îngrijirea încălţămintei unui mare dregător otoman] cei mai mici, sunt ca fiarele sălbatice. Când ei cer ceva, prima propunere o fac cu blândeţe, apoi încep ocările, forţa, ameninţările încât nu te poţi opune. În împărăţie nu este acum monarhie, ca pe timpul lui Ibrahim-paşa, ci după marele vizir, fiecare din demnitarii din afară este un mare vizir neatârnat.
Capuchehaia lui Constantin Mavrocordat despre necesitatea mituirii diverşilor dregători otomani

B. a) Ţara noastră să se facă una cu Eparhiile [provinciile] ce stăpâneşte prea puternica Împărăţia Rusiei, şi la vremea păcii ce se va face, nicidecum să nu se lase să cadă iarăşi la tiraniceasca cea dintâi a Agarinenilor [necredincioşilor]
    b) De vreme ce locul nostru, din nestatornicia Turcilor, au căzut sub desăvârşită neorânduială, ne rugăm ca să se aşeze în ţara noastră legile şi rânduielile Rusiei prea deplin.
                                                                   Cererile deputaţilor munteni trimişi în solie în Rusia (1770) 

C. Din cauza însă a invidiei şi îngâmfării înnăscute a boierilor, ei preferau cu toţii să stea sub jugul unui străin, decât să vadă pe unul dintre compatrioţi, sau pe o rudă de a lor, devenind cârmuitor şi astfel să fie siliţi să-i sărute caftanul şi mâna; deşi toate aceste abiceiuri erau practicate foarte uşor faţă de oricine, de la care sperau numai că vor obţine un profit personal, fie şi momentan. Pentru acasta ei sacrifică bucuros orişice. Aici s-ar putea aduce mii de exemple.
                                 Analiza agentului rus Lipandi asupra cauzelor declanşării Revoluţiei de la 1821

Cerinţe:
  1. Interpretaţi comportamentul prezentat în sursa A şi aduceţi două explicaţii.
  2. Numiţi două obligaţii ale Ţărilor Române faţă de Imperiul Otoman.
  3. Explicaţi cauza pentru care boierii doreau intrarea sub ocupaţie rusească prezentată în sursa B.
  4. Analizaţi comportamentul boierilor din sursa B şi emiteţi un punct de vedere argumentat.
  5. Notaţi două informaţii aflate în relaţie de cauzalitate din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu