marți, 8 noiembrie 2011

Arta şi arhitectura în Antichitate

Competenţe de atins:
4.1. Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri;
2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric.

A. Atenienii, reîntorşi acasă după Salamina, îşi găsiseră capitala pe jumătate distrusă de perşi. Deci, reconstrucţia era ceva necesar. Una din cauzele care le-au permis să nu se mărginească doar la o simplă cârpeală, aşa cum ar fi vrut cei mai zgârciţi dintre guvernanţi, a fost descoperirea unor cariere de marmură minunată, roşcată, pe coastele Pentelicului, un munte a cărui vecinătate apropiată reducea şi eforturile, şi costurile de transport. dar acestei motivaţii materiale mai venea să i se adauge încă ceva: maturitatea la care tocmai ajunsese geniul grec, şi nu numai Atena, ca metodă, şcoală şi stil.
                                                                                                     Indro Montanelli, Istoria grecilor
B.

                                                               Zeus din Olimpia

                                                                   Policlet, Doriforul                                                                Coloseumul din Roma
Cerinţe:

  1. Identificaţi şi discutaţi cauzele care au determminat dezvoltarea artei greceşti folosind informaţiile din sursa A.
  2. Exprimaţi mai multe opinii referitoare la arta greco-romană porinid de la imaginile de la sursa B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu