joi, 27 octombrie 2011

Lupta antiotomană a voievozilor români

Competenţe de atins:
2.3. Descoperirea constantelor în derularea fenomenelor istorice studiate

A. Convenţiile şi jurămintele ce erau între ei [principii străini] conţineau că toţi trebuie să fie gata şi să ajute în orice loc pe acel dintre domni împotriva căruia ar fi mers turcii. Şi, totuşi, cu toată speranţa mea în ei, mi-s-a întâmplat contra mea ceea ce am zis. Căci, dacă nu ar fi fost aşa, aş fi făcut una din două: ori m-as fi opus cu adevărat inamicului la trecere [a Dunării] şi nu l-aş fi lăsat să treacă, ori în mod sigur, dacă aceasta mi-ar fi fost imposibilă, aş fi încercat să salvez oamenii ţării mele şi nu aş fi păţit atâta daună. Dar m-au lăsat singur. 
            Concepţia lui Ştefan cel Mare despre lupta antiotomană - solia lui Ioan Ţamblac la Veneţia (1478)
B. Mircea ghiarul, aducând cu el oaste, a venit împotriva sultanului Baiazid şi, întâlnindu-se unul cu altul, s-a dat o mare bătălie, astfel încât atât din partea musulmanilor, cât şi din partea ghiaurilor mulţi au fost măcelăriţi; din amândouă părţile au murit mulţi oameni. Când [otomanii] au văzut că oastea ghiaură este numeroasă, cele două oştiri nu s-au despărţit una de alta. Când s-a lăsat noaptea, cele două oştiri s-au separat şi fiecare s-a aşezat în altă parte.
                                                                           Cronica lui Orudj bin Adil despre bătălia de la Rovine.

C. Fosta-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu, mânios şi de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospeţi omorâea fără judeţu. Altminterea era om întreg la fire, neleneşu, şi lucrul său îl ştia a-l acoperi şi unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meşter, unde era nevoie însuşi se vărâea, ca văzându-l ai săi, să nu să îndărăptieze şi pentru aceia raru războiu de nu biruia. Şi unde biruia alţii, nu perdea nădeajdea, că ştiindu-să căzut jos, să ridica deasupra biruitorilor.
                                                               Personalitatea lui Ştefan cel Mare, Opinia lui Grigore Ureche


Cerinţe:
  1. Ilustraţi o concepţie politică medievală aducând în sprijinul ei două argumente din sursa A.
  2. Examinaţi modul în care s-a desfăşurat bătălia descrisă în sursa B.
  3. Concluzionaţi care a fost rezultatul bătăliei descrisă în sursa B.
  4. Exprimaţi un punct de vedere argumentat asupra personalităţii domnitorului menţionat în sursa C şi aduceţi trei argumente relevante.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu