joi, 27 octombrie 2011

Franţa revoluţionară

Competenţe de atins:
1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei;
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi  

A. 7) Cheltuieli pentru toate apartamentele curţii regale şi ale reginei, ale Doamnei, fiica regelui, ale Doamnei Elisabeta şi ale doamnelor familiei regale, fiind cuprinse aici şi clădirile, dobânzile împrumuturilor, salariile şi întreţinerea persoanelor ataşate la curte                                                                    Total 25.700.000 livre
    32) Academii, academicieni şi alţi oameni de litere                                                             269.000 livre
    33) Biblioteca Regală                                                                                                        100.000 livre
    34) Imprimeria regală, anual circa                                                                                      100.000 livre
    35) Grădina Botanică regală şi Cabinetul de istorie naturală                                                 72.000 livre
    36) Cheluielile poliţiei, iluminatul Parisului, pompieri, întreţinerea străzilor                          1.400.000 livre
                                           Fragment din Bilanţul cu privire la cheltuielile şi veniturile Franţei, 1781

B. 1. Să declarăm că reprezentanţii Naţiunii au hotărât ca impozitele să fie plătite de toţi cetăţenii regatului, proporţional cu venitul lor.
    2. Că toate sarcinile publice vor fi suportate de toţi cetăţenii în mod egal.
    3. Că toate drepturile feudale vor putea fi răscumpărate de către comunităţi.
    4. Corvezile senioriale, dreptul de mână moartă şi alte obligaţii personale se vor desfiinţa fără despăgubire.
                            Fragment din discursul cu privire la desfiinţarea obligaţiilor feudale (4 august 1789)

C. Popor al Franţei, timp de 15 secole ai trăit ca sclav şi în consecinţă nefericit, abia de şase ani tu respiri în aşteptarea independenţei, fericirii şi egalităţii. (...) Din timpuri imemoriale ni s-a repetat cu ipocrizie: "Oamenii sunt egali" şi, tot din timpuri imemoriale, cea mai înjositoare, mai nedreaptă şi mai monstruoasă inegalitate apasă cu neruşinare asupra geniului uman. Egalitatea n-a fost niciodată decât o frumoasă ficţiune a legii. (...) Legislatori, guvernanţi, bogaţi proprietari, ascultaţi-ne!
    Pretindem a trăi şi a muri egali, aşa cum ne-am născut. (...) poporul a distrus regii şi preoţii. El va face acelaşi lucru cu noii tirani.
    Nu voim numai egalitatea înscrisă în drepturile omului; o voim în mijlocul nostru, sub acoperişul caselor noastre. Vom face totul pentru a o obţine; pentru ea vom distruge totul. Să piară, dacă trebuie, întreaga creaţiune, numai să ne rămână egalitatea reală.
                                                                                                                          Manifestul Egalilor 1796

Cerinţe:
  1. Exprimaţi o opinie referitoare la modul de distribuire a veniturilor din sursa A.
  2. Descoperiţi un principiu iluminist în sursa B şi aduceţi o informaţie din text în acest sens.
  3. Stabiliţi dacă la finele revoluţiei principiile enunţate au fost puse în practică folosind informaţiile din sursa C.
  4. Identificaţi două categorii sociale favorizate în Vechiul Regim prezente în sursa C.
  5. Judecaţi dacă sursa C este sau nu un test radical al revoluţiei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu