vineri, 18 martie 2011

Fascismul. Nazismul

 Competenţe de atins:
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice

A.     Seminţele regimurilor totalitare sunt hrănite de mizerie şi lipsuri. Ele cresc şi se înmulţesc în solul arid al sărăciei şi al dezordinii, şi ajung la maturitate atunci când speranţa unui popor într-o viaţă mai bună a murit. Această speranţă, noi credem că trebuie să o menţinem în viaţă.
                                           Cuvântarea preşedintelui Truman în Concresul american, martie 1947

B.     Antiindividualistă, concepţia fascistă despre viaţă subliniază importanţa statului şi acceptă individul doar în măsura în care interesele sale coincid cu acelea ale statului, care reprezintă conştiinţa şi voinţa universală a omului ca entitate istorică (...).Liberalismul a negat statul în numele individului; fascismul reafirmă drepturile statului ca expresie a esenţei adevărate a individului (...). Concepţia fascistă despre stat este atot cuprinzătoare, în afara ei nu pot exista niciun fel de valori umane sau spirituale. Astfel înţeles, fascismul este totalitar, iar statul fascist - o sinteză şi o unitate a tuturor valorilor - interpretează, dezvoltă şi potenţează întreaga viaţă a unei persoane.
                                                                                                           Fascism: doctrină şi instituţii

C. Dumnezeu m-a creat pe mine german. A fi german este un dar al Domnului. Dumnezeu vrea ca eu să lupt pentru Germania. Serviciul militar nu este niciodată o violare a conştiinţei creştine, el este supunere în faţa Domnului. Credinciosul are dreptul de a se revolta împotriva unui stat care promovează puterile întunericului. El are acelaşi drept împotriva autorităţii acelei Biserici care nu ţine cont de Renaşterea Naţoională. Statul lui Adolf Hitler are nevoie de Biserică. Biserica trebuie să ţină cont de această nevoie.
                                        Rezoluţia adoptată, în aprilie 1933, la Conferinţa Naţională a Creştinilor Germani (organizaţie naţional-socialistă)

Cerinţe:
  1. Descoperiţi folosind sursa A,  două cauze ale instaurării regimurilor regimurilor totalitare.
  2. Comparaţi concepţia fascistă referitoare la societate cu cea liberală folosind informaţiile din sursa B.
  3. Numiţi liderul mişcării fasciste din Italia şi interpretaţi una din caracteristicile fascismului.
  4. Stabiliţi raportul dintre  Biserică şi Stat în Germania nazistă folosind sursa C. Este sursa C un document pertinent în caracterizarea raporturilor dintre Biserică şi starul nazist?

2 comentarii: