sâmbătă, 19 februarie 2011

Tratatele de pace

Competenţe de atins:
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice;
5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal 

A. Art. 42 Germaniei îi este interzis să construiască sau să păstreze fortificaţii atât pe maul stâng cât şi drept al Rinului la vest de linia trasată de 50 Km de râu.
    Art. 160 Începând cu 31 martie 1920 totalitatea armatei landurilor ce constituie Germania nu va trebui să depăşescă o sută de mii de oameni, inclusiv ofiţeri şi trupe auxiliare.
  Art. 231 Guvernele aliate şi asociate declară, iar Germania recunoaşte că Germania şi aliaţii ei sunt răspunzători - de a le fi cauzat - pentru toate pierderile şi toate stricăciunile suferite de puterile aliate şi conaţionalii lor ca urmare a războiului, care le-a fost impus prin agresiunea Germaniei şi a aliaţilor ei.
                                                                                        Tratatul de la Versialles, 28 iunie 1919

B. Tratatul [cu Germania] conţinea mai multe prevederi dure, sau cel puţin aşa păreau ele celor mai mulţi dintre germani. Acceptul german pentru semnarea tratatului a fost dat cu mare greutate şi resentimente, după o lungă discuţie, dacă n-ar fi mai potrivit un refuz. Acceptul s-a datorat slăbiciunii armatei germane, epuizării poporului german, presiunii blocadei Aliate, şi nu din convingerea că termenii erau corecţi sau chiar tolarabili. Cu toate acestea, guvernul german a acceptat tratatul şi, făcând astfel, a obţinut un avantaj semnificativ. Tratatul a fost conceput pentru a oferi securitate împotriva unei noi agresiuni germane, însă el putea fi pus în aplicare doar prin cooperarea cu guvernul german.
                                                                     A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial

C.  Păcii de la Versailles îi lipsea de la început validitatea morală. Ea trebuia impusă pentru că nu putea, aşa cum ar fi trebuit, să se impună singură. Acest fapt era evident în privinţa germanilor. Niciun german n-a considerat tratatul ca o înţelegere corectă între egali, "fără învingători şi învinşi". Toţi germanii se gândeau la eludarea măcar a unei părţi din tratatul de pace, imediat ce ar fi fost convenabil acest lucru. Ei aveau păreri diferite doar în privinţa momentului - unii doreau să repudieze tratatul imediat, alţii (probabil majoritatea) voia să lase această acţiune pentru o generaţie viitoare. Însă semnătura germană nu avea în sine nicio greutate şi nicio obligaţie. Exista puţin respect pentru tratat, chiar şi în alte ţări.
                                                                       A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea război mondial

Cerinţe:
  1. Analizaţi impactul principalelor prevederi ale tratatului cu Germania folosind textul A.
  2. Sintetizaţi condiţiile care au dus la semnarea tratatului de pace cu Germania folosind informaţiile din textul B.
  3. Care din sursele A sau B vi se pare mai obiectivă, corectă? Argumentaţi răspunsul.
  4. Desprindeţi principalele obiecţii aduse de germani textului tratatului de pace aşa cum rezultă din textul C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu