sâmbătă, 14 decembrie 2013

Curente şi idei economice: economii centralizate şi economii liberale

Competenţe de atins:
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie;
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere


A. Reformele programul New Deal au inspirat respect şi admiraţie prin ambiţia şi anvergura lor, cu atât mai mult cu cât ele erau atât de diferite de opinia generală asupra rolului adecvat al guvernării în viaţa naţională americană, în domenii cum ar fi puterea guvernului federal şi împărţirea responsabilităţilor între Washington şi state. Gândirea economică conservatoare a generaţii întregi a fost ştearsă de noua paradigmă keynesiană, care vedea în masiva intervenţie guvernamentală o cheie a reacerii, chiar dacă anumite deficite pe termen scurt erau necesare. În câţiva ani, Statele Unite au devenit o naţiune mult mai centralizată decât fuseseră vreodată până atunci, cel puţinîn timp de pace, iar domeniul guvernului federal s-a extins enorm. Pentru prima dată au intrat în serviciul guvernului mii de experţi şi tehnocraţi, creând o nouă clasă meritocratică ale cărei origini se aflauadesea în cele mai noi grupuri etnice ale naţiunii. În atât de multe feluri, este greu de a evita descrierea New Deal-ului mai degrabă ca pe o revoluţie socială şi administrativă decât ca pe un pachet de reforme.
                                                                                   Philip Jenkins, O istorie a Statelor Unite 

B. Având ca scop recuperarea foarte rapidă a întârzierii ce separa majoritatea acestori ţări [comuniste] de statele industrializate, aceste planuri iniţiale [de planificare economică] s-au bazat mult pe populaţie. Se pretindea, prin toate mijloacele (voluntariat, stahanovism, mărirea normelor, întărirea disciplinei...), o productivitate crescută care a făcut să se diminueze capitalul de încredere şi bunăvinţa iniţială a majorităţii muncitorilor. Pe de altă parte, dându-se prioritate industriei grele şi echipamentelor în detrimentul bunurilor de consum, populaţiile nu au observat nicio amelioare în viaţa lor de zi cu zi, ba chiar o degradare crescândă a aprovizionării. Acest context de penurie a fost resimţit cu atât mai dureros cu cât fiecare zi accentua dependenţa economiilor faţă de U.R.S.S. şi făcea ca orice speranţă de schimbare să fie tot mai redusă. În fapt, "fratele mai mare" nu încetase manevrele pentru a-şi consolida supremaţia.
           Jean-Francois Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre)

Cerinţe:

  1. Analizaţi efectele doctrinei economice prezentate în sursa A.
  2. Comentaţi modul de funcţionare al unei economii dirijate pornind de la sursa B. Există similarităţi cu modul de funcţionare al unei economii liberale?  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu