duminică, 13 octombrie 2013

Europa la început de mileniu

Competenţe de atins:
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

A. Diversitatea culturală este în mod statornic o caracteristică a istoriei europene. Ea este sursa numeroaselor reuşite ale continentului nostru, în timp ce o interpretare greşită a acesteia a constituit una dintre cauzele marilor tragedii care au avut loc în Europa. (...) 
   Printre aceste semne, membrii grupului remarcă: amplificarea intoleranţei, majorarea sprijinului acordat partidelor populiste şi xenofobe, discriminarea, apariţia unei categorii întregi de imigranţi care nu au documente şi sunt practic lipsiţi de drepturi, extremismul islamist, pierderea libertăţilor democratice şi încercările de a exprima opinii în favoarea pretinselor interese ale libertăţii religioase.
    In spatele acestor fenomene se află sentimentul de vulnerabilitate /determinat de dificultăţile economice ale Europei/, un amplu proces de imigraţie /atât ca realitate obiectivă, cât şi în viziune subiectivă/, imagini eronate şi stereotipuri periculoase la adresa minorităţilor existente în mass-media şi în conştiinţa societăţii, precum şi deficitul de lideri capabili să inspire încredere în ceea ce priveşte viziunea lor privind soarta Europei.
                                   http://www.financiarul.ro/2011/05/12/diversitatea-culturala-este-soarta-europei/  

B.Greaua moştenire comunistă rămîne handicapul major pe calea spre o autentică şi profundă democratizare şi spre păstrarea caracterului intact al statului de drept. Autorul consideră că performanţele statelor din estul Europei centrale, în primii ani de după revoluţiile din 1989/1990 nu au putut fi "preţuite la reala lor valoare, ţinînd cont că tranziţia s-a produs fără turbulenţe majore, în pofida potenţialului de conflicte acumulat în timpul dictaturii comuniste". Populaţia a acceptat, cel mai adesea fără să crîcnească, sacrificiile dure cerute de procesul tranziţiei. Toate aceste ţări din zona estică a Europei centrale "au avut un ţel comun: eliberarea de sub dominaţia sovietică, revenirea în Europa".

Cerinţe_
1. Formulaţi o opinie referitoare la problema diversităţii culturale. Mai este ea valabilă în contextul realităţilor de astăzi?
2. Interpretaţi sursa decalajului de dezvoltare dintre estul şi vestul continentului pornind de la sursa B. Ce soluţii aţi propune voi pentru reducerea acestui decalaj?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu