miercuri, 25 septembrie 2013

Integrarea Europeană

Competenţe de  atins:
 1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

A.  Articolul 9
(1) Comunitatea se întemeiaza pe o uniune vamala care cuprinde ansamblul schimburilor de marfuri si care implica interzicerea, în relatiile dintre statele membre, a taxelor vamale la import si la export si a oricaror taxe cu efect echivalent, precum si adoptarea unui tarif vamal comun în relatiile cu tarile terte.
      Articolul 12
În relatiile comerciale reciproce, statele membre se abtin sa introduca între ele noi taxe vamale la import si la export sau taxe cu efect echivalent, precum si sa le majoreze pe cele în vigoare.
                                                                                                                     Tratatul de la Roma, 1957


B. Consiliul European de la Copenhaga nu numai că a aprobat principiul extinderii Uniunii Europene spre ţările asociate din Europa Centrală şi de Est, dar a şi definit criteriile pe care ţările candidate vor trebui să le îndeplinească pentru a deveni membri ai Comunităţii.
    Aceste criterii se referă la:
- stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de drept, drepturile omului, respectul pentru minorităţi şi protecţia acestora (criteriul politic);
- existenţa unei economii de piaţă funcţionale, precum şi capacitatea de a face faţă presiunii concurenţei şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană (criteriul economic);
- capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de membru al Uniunii, incluzând adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare (criteriul privind adoptarea acquis-ului comunitar).
                                                                               Extinderea spre est pe agenda consiliului european,                                                                 http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/tema_10.pdf

C.  Cei mai entuziaști susținători ai integrării europene consideră că Uniunea Europeană ar trebui să evolueze către o federație a „Statelor Unite ale Europei”, însă pentru a putea atinge un asemenea stadiu, Uniunea Europeană va trebui mai întâi să „lupte” împotriva reticențelor statelor membre de a transfera din suveranitate în vederea creării unei Uniuni politice și mai puternice, așa cum și-au imaginat „ părinții săi fondatori”. Cu toate acestea fiecare evoluție a Uniunii Europene a reprezentat o mișcare graduală spre o entitate mai democratică, mai eficientă și mai transparentă, prin urmare mai apropiată viziunii federaliste. Introducerea Cartei Drepturilor Fundamentale ale omului în noul Tratat de Reformă, reevaluarea poziției Parlamentului European prin extinderea procedurii codecizionale în majoritatea domeniilor legislative, transformarea Băncii Centrale într-o instituție europeană, mai multe posibilități de exprimare pentru cetățeni extinse până la posibilitatea ințierii unor legi, prin strângerea a un milion de semnături, sunt doar câteva din elementele de factură federalistă integrate în noul tratat.
                                                 Federalism europeanhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Federalismul_european

Cerinţe:

  1. Desprindeţi folosind sursa A domeniile de colaboare ale statelor fondatoare C.E.E. De ce credeţi că au fost alese aceste domenii de  interes comun?
  2. Analizaţi criteriile de integrare în Uniunea Europeană exprimate la Copenhaga regăsite in sursa B.
  3. Exprimaţi o opinie asupra provocărilor la care este supusă integrarea euriopeana pornind de la sursa C. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu