vineri, 27 aprilie 2012

România şi conflictele regionale

Competenţe de atins:
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice

A. Guvernul sovietic consideră că chestiunea întoarcerii Basarabiei este legată în mod organic de chestiunea transmiterii către U.R.S.S. a acelei părți a Bucovinei a cărei populaţie este legată în marea sa majoritate de Ucraina Sovietică prin comunitatea soartei şi prin comunitatea soartei istorice, cât şi prin comunitatea de limbă şi compoziţiune naţională. Un astfel de act ar fi cu atât mai just cu cât transmiterea părţii de nord a Bucovinei către U.R.S.S. ar reprezenta, este drept că numai într-o măsură neînsemnată, un mijloc de despăgubire a acelei mari pierderi care a fost pricinuită U.R.S.S. şi populaţiei Basarabiei prin dominaţia de 22 de ani a României în Basarabia.
                                                             Nota ultimativă a guvernului sovietic din 26 iunie 1940

B. Joi, 27 iunie, ora 20.
     Consiliul are loc şi am ieşit din el amărât şi dezgustat, toţi acei care făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi, din cei 26 prezenţi, au fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscrise în cartea demnităţii româneşti: Nicolae Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ştefan Ciobanu, Ernest Urdăreanu. Toţi ceilalţi, cu oareşicare nuanţă, au fost pentru acceptarea ultimatumului.
     Au fost impresionaţi de sfaturile ce ne-au venit de peste graniţă, au fost impresionaţi şi de ideea că nu vom putea câştiga aşa un război. Unii au propus rezistenţa şi, pe urmă, cedarea; ar fi fost cel puţin un gest.
                          Consiliul de coroană acceptă cedarea Basarabiei - jurnalul lui Carol al II-lea

C. Este o zi tristă, dureroasă şi este foarte greu să ne stăpânim nervii  şi să nu-i lăsăm copleşiţi de durerea care ne cuprinde.
     Protestez în numele Ardealului şi al Banatului în contra oricărei încercări de a se înstrăina Transilvania, Banatul, Maramureşul şi Crişana de la corpul statului nostru şi protestez ca oricare părticică să fie înstrăinată.
     Găsesc observaţiunea d-lui profesor Iorga foarte mângâietoare pentru noi şi foarte la loc, când a spus pe de o parte că Ardealul s-a alăturat din libera sa voinţă şi când a mai adăugat că în ceea ce priveşte Ardealul n-are dreptul să dispună nimeni în afară de poporul românesc din Ardeal.
                                                 Intervenţia lui Iuliu Maniu în Consiliul de corană din 30 august 1940

Cerinţe:
  1. Desprindeţi şi dezbateţi argumentaţia sovietică referitoare la cedarea nordului Bucovinei aşa cum rezultă din sursa A.
  2. Interpretaţi comportamentul membrilor Consiliului de coroană din 27 iunie pornind de la informațiile din sursa B.
  3. Exprimaţi un punct de vedere asupra drepturilor poporului român asupra teritoriului său folosind informaţiile din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu