duminică, 25 martie 2012

România în relaţiile internaţionale interbelice

Competenţe de atins:
2.3. Descoperirea constantelor în derularea fenomenelor istorice studiate

A. Art. 1 În caz de atac neprovocat din partea Ungariei împotriva uneia din Înaltele Părţi Contractante, cealaltă Parte contractantă se angajează să contribuie la apărarea Părţii atacate...
    Art. 3. Niciuna din Înaltele Părţi Contractante nu va putea încheia vreo alianță cu o a treia Putere fără a înştiinţa în prealabil pe cealaltă Parte.
   Art. 4. pentru a coordona sforţările lor pacifiste, ambele guverne se obligă a se consulta asupra  chestiunilor de politică externă relative la raporturile lor cu Ungaria.
                       Convenţia de alinaţă defensivă între Regatul României şi Republica Cehoslovacă

B. Guvernul URSS propune Guvernul regal al României:
  1. Să înapoieze cu orice preţ Uniunii Sovietice Basarabia.
  2. Să transmită Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei cu frontierele potrivit cu harta alăturată.
  3. Guvernul sovietic îşi exprimă convingerea că Guvernul român va primi propunerile de faţă ale URSSşi că acesta va da posibilitatea de a se rezolva pe cale paşnică conflictul prelungit dintre URSS şi România. Guvernul sovietic aşteaptă răspunsul Guvernului regal al României în decursul zilei de 27 iunie.
                                      Ultimatumul adresat României de URSS, 26iunie 1940, Moscova

C.
  1. Traseul definitiv al liniei de frontieră care desparte România de Ungaria va corespunde aceluia marcat pe harta geografică aici anexată [...].
  2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele româneşti într-un termen de 15 zile şi remis în bună ordine acesteia [...].
  3. Toţi supuşii români stabiliţi în acastă zi pe teritoriul ce urmează a fi cedat de România, dobândesc, fără alte formalităţi, naţionalitatea ungară.
                                                                                     Dictatul de la Viena, 30 august 1940

Cerinţe:
  1. Stabiliţi folosind sursa A scopul politicii externe româneşti în perioada interbelică.
  2. Analizaţi relaţiile politice româno-sovietice din perioada interbelică pornind de la sursa B.
  3. Dezbateţi natura raporturilor diplomatice dintre România şi Ungaria pornind de la sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu