vineri, 23 martie 2012

Instituţii ale lumii contemporane

Competenţe de atins:
4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric

A. În urmărirea scopurilor indicate în art. 1, Organizaţia Naţiunilor Unite şi membrii ei trebuie să acţioneze în conformitate cu următoarele principii:
  1. Organizaţia este întemeiată pe principiul egalităţii suverane a tuturor membrilor ei.
  2. Toţi membrii organizaţiei, spre a asigura tuturor drepturile şi avantajele ce decurg din calitatea de membru, trebuie să îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate, potrivit prezentei Carte.
  3. Toţi membrii organizaţiei vor rezolva diferendele lor internaţionale prin mijloace paşnice, în aşa fel încât pacea şi securitatea internaţională, precum şi justiţia să nu fie puse în primejdie. 
                                                                                                                                             Carta O.N.U.

B. Statele participante respectă drepturile omului şi libertăţile fundamentale, adică libertatea gândirii, a conştiinţei, a religiei sau a convingerilor, pentru toţi, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie. Statele participante pe teritoriul cărora există minorităţi naţionale respectă dreptul persoanelor aparţinând acestor minorităţi la egalitate în faţa legilor, dându-le posibilitatea efectivă de a beneficia de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, protejându-le interesele legitime în acest domeniu.
                                                                  Acordul final al Conferinţei de la Helsinki, 1976

Cerinţe:
  1. Discutaţi şi interpretaţi scopurile O.N.U. folosind sursa A.
  2. Dezbateţi principalele libertăţi ale omului folosind informaţiile din sursa B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu