duminică, 29 ianuarie 2012

Resultatul Adunarei Naţionali Rom (ane) din Logosiu (Lugoj)


Adunarea poporului românesc se ţinu, precum se vede mai jos, în ziua si la orele   acolo însemnate, si a decretat:
1.           Înarmarea poporului după potinţă în restinip   de 6 zile ca defensive iar după ce se va arma de cătră stat, atunci să păşească ofensive.
2.     Armele ocupate de oficialii statului să se întoarcă poporului.
3.     S-a denumii, via petitionis - pre calea cererei - de suprem căpitan al Banatului, Euftimiu Murgu,
4.     Depunerea cpiscopilor banatici actuali ce earăsi    via petitionis se va subşterne mini stenului; pîn-atunci însă mandatele lor nu se vor (re)cunoasîe.
5.     Naţionalitate sensu lato (adecă si în respectul romanilor).
6.           Limba română- în toate dicasteriale banatice, atît si în miliţie: si toată comanda să fie în limba română, afara de corespondente ce se vor ţine cu munistcriul în limba maghiară.
7.  Pre scurt toate punctările ce s-au propus croaţilor răsculători le pretind românii de la unguri ca amicii lor. Poporal a şi depus jurământul spre a păstra frăţietatea, patria si naţionalitatea română.        .-,
8.   Vicar metropolitan român s-a denumit un protopop, iar vicar episcopal pentru Verset alt protopop.
Aceste   se încheiară în adunarea poporului circiter de 12.000 de oameni sub presidenţia lui Euftimiu Murgu, ce s-a ţinut la Logoş în 27/15 jun. c.n. înainte de amiezi de la 8 pînă la 12 oare, afară în cîmpul liber subt dealul viilor, care s-a nimit CÎMPUL LIBERTATEI, în a căror memorie se va rădica un monument.
Murgu e ableigat la Dieta ungurească de trei tenuturi: Losos, Gravita si Făcet, loanescu Ştefan, noianul Logosului, pentru ţinutul Bocşei, Vlad pentru ţinutul Zorlentiului, A. Bosinca, jurist, pentru ţinutul Şasea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu