duminică, 29 ianuarie 2012

Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei!


1.Desfiinţarea boierescului şi a orice alte dări a lăcuitorilor săteni către proprietari.
2.Ridicarea beilicurilor, a lucrului şoselelor si a tuturor împovărărilor fără plată către stăpânire.
3.Împroprietărirea lăcuitorilor săteni fără nici  un fel de răscumpărare din partea lor.
4. Nimicirea tuturor privilegiilor si, prin urmare, deopotrivă purtare a sarcinilor statului de către tot poporul îndeobşte,  precum şi  de o  potrivă împărtăşire a lui la toate driturile politice si ţi vi le.
5. Întemeierea instituţiilor tării pe toate prinţipiile de libertate de egalitate si de frăţietate, dezvoltate în toată întinderea lor.
6, Unirea Moldovei si a Valahi ei într-un singur stat neatârnat românesc.
12/14Maiul848

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu