duminică, 29 ianuarie 2012

Diploma Cavalerilor Ioaniţi


În numele Sfintei Treimi una şi nedespărţită, Amin. Bela, din mila lui Dumnezeu regele Ungariei, Dalmaţiei, Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiţiei, Lodomeriei şi Cumaniei de-a pururi.
            După o îndelungată sfătuire cu fruntaşii şi baronii regatului nostru, ne-am oprit la această hotărâre, luată dimpreună cu venerabilul bărbat Rermbald, marele preceptor al ospitalierilor din Ierusalim din părţile de dincolo de mare, […] îi dăm şi dăruim lui şi prin dânsul numitei case, întreaga ţară a Severinului împreună cu munţii ce ţin de ea şi cu toate celelalte ce atârnă de ea, precum şi cu cnezatele lui Ioan şi Farcaş până la râul Olt, afară de pământul cnezatului voievodului Litovoi, pe care îl lăsăm românilor aşa cum l-au stăpânit aceştia şi până acum. Şi mai îngăduim ca jumătate din toate veniturile şi foloasele ce se vor strânge pe seama regelui de la românii care locuiesc în ţara Litua – în afară de Ţara Haţegului cu cele ce ţin de dânsa- să le culeagă sus zisa casă. Mai voim ca sus zişii români să ajute pe sus zişii fraţi cu mijloacele lor ostăţeşti întru apărarea ţării şi înfrângerea şi pedepsirea atacurilor ce ni s-ar aduce  de către străini, iar din partea lor aceşti fraţi să fie datori la prilejuri asemănătoare să le dea lor sprijin şi ajutor, pe cât le va sta în putinţă. […] Pe lângă aceasta, am dăruit amintitului perceptor şi prin dânsul casei ospitalierilor toată Cumania, de la râul Olt şi munţii Transilvaniei, sub aceleaşi îndatoriri ce sunt arătate mai sus cu privire la ţara Severinului- în afară de ţara lui Seneslau, voievodul românilor, pe care le-am lăsat-o acelora, aşa cum au stăpânit-o până şi acum- şi întru totul sub acele îndatoriri, rânduite mai sus cu privire la ţara Litua. Însă nu vrem să trecem cu vederea acest lucru, că de la intrarea în stăpânire a des-pomeniţilor fraţi, în timp de douăzeci şi cinci de ani, numita casă va strânge toate veniturile ţării Cumaniei în întregime, afară de cele din sus amintita ţară a lui Seneslau, din care vor avea numai jumătate din venituri şi din foloase.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu