joi, 24 noiembrie 2011

Revoluţia industrială

Competenţe de atins:
1.2  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic

A. Din cele trei flagele care au influenţat permanent demografia europeană - războiul, foametea, ciuma -, numai războiul nu dispare nici în această perioadă. Trebuie totuşi să remarcăm faptul că, chiar dacă războaiele sunt uneori mai puţin sângeroase, ele devin şi mai puţin frecvente şi afectează în mai mică măsură populaţia civilă. Ciuma apare pentru ultima dată la Marsillia, în 1720. Este cert că aceasta este înlocuită cu alte maladii epidemice (rujeolă, scarlatina şi mai ales holera), dar acestea nu provoacă hecatombele înspăimântătoare provocate de ciumă. În sfârşit, ultima perioadă de foamete devastatoare pe care a cunoscut-o Occidentul este cea din anii 1846-1847 din Irlanda.
                                                                                       Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei

B. Se ştie că ţăranii au considerat că vina pentru boala cartofilor, care a atins Germania chiar în acelaşi timp cu introducerea căilor ferate, revine funinginii din fumul împrăştiat de locomotive deasupra cîmpurilor; a durat mai mulţi ani până când această acuzaţie nedreaptă a dispărut din capetele lor.
    În primele luni după deschiderea căii ferate spre Heidelberg a trebuit să-mi însoţesc de mai multe ori tatăl în afara oraşului, către un loc potrivit în câmp unde puteam vedea în tihnă trenul care trecea pe lângă noi, şi acum îmi amintesc cuvintele lui: "Nimic nu mă şochează mai mult decât această invenţie. O lume nouă ia naştere, şi eu încerc zadarnic să-mi închipui cum va arăta ea".
                                                                                       Introducerea căilor ferate în Germania

C. Fierul şi combustibilul sunt elementele principale în toată această industrie. Indiscutabil, producţia acestor ramuri industriale a fost protejată printr-un tarif împotriva importului, ceea ce a stimulat zelul şi concurenţa în rândul proprietarilor cuptoarelor  înalte, ai diferitelor fabrici; ei au căutat mereu, pe de o parte, o producţie cât mai economică, iar pe de altă parte, ameliorarea procedeelor aplicate.
                                                                                                              Revue des Deux Mondes
Cerinţe:
  1. Descoperiţi folosind sursa A două cauze ale declanşării revoluţiei industriale.
  2. Notaţi două informaţii aflate în relaţie de cauzalitate istorică din sursa A.
  3. Comentaţi impactul revoluţiei industriale aşa cum reiese din sursa B aducând argumente în acest sens.
  4. Realizaţi un portret al industriei aşa cum reiese din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu