joi, 17 noiembrie 2011

Regulamentele Organice şi modernizarea

Competenţe de atins:
1.1  Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice

A. Administrația guvernamentală s-a extins şi a devenit mai precis structurată. Trăsătura izbitoare a fost tendința de centralizare, care era evidentă peste tot. Pentru a-l ajuta pe domnitor, s-a creat Sfatul Administrativ Extraordinar, de fapt un consiliu de miniştri, compus din şase înalţi funcţionari ai Executivului (Internele, Finanţele, Afacerile Străine, Justiţia, Cultele şi Armata). Competenţa lor se extindea asupra întregii ţări şi, astfel, încetaseră să existe acele înalte posturi administrative din trecut ca Ban al Craiovei în Ţara Românească sau de Mare Vornic de Ţara de Sus sau Ţara de Jos în Moldova, care fuseseră numiţi în secolul al XVI-lea şi îşi exercitaseră autoritatea, în special judecătorească, doar asupra unor porţiuni din Principat.
                                                                                             Keith Hitchins, Românii, 1774-1866

B. În realitate, ţarul şi consilierii săi doreau să-l păstreze pe Kiseleff şi personalul său la faţa locului pentru a supraveghea aplicarea Regulamentelor. Ei au sprijinit aceste constituţii mai ales pentru a dobândi simpatia boierilor şi, prin urmare, pentru a consolida poziţia dominantă a Rusiei în Principatele Române. Tratamentul acordat Moldovei şi Ţării Româneşti corespundea cu noua politică faţă de Imperiul Otoman, care punea accentul pe dominaţia paşnică şi nu pe conflict, drept calea cea mai eficientă de a menţine stabilitatea în regiune.
                                                                                            Keith Hitchins, Românii, 1774-1866

C. [ În Austria] oamenii sunt vrednici şi toţi, în toate lucrurile lor, temeinici şi regulaţi [...].. Iar aceia care sunt mai deştepţi, neleneşi şi vrednici au şi stare de avere bună, cum starea unui cărbunar locuitor la Baden, pe care sunt silit să-i fac descrierea, ca să afle fieşcine ce va să zică un cărbunar ce locuieşte într-un loc unde pravilele ajută pe fiecare om de a face stare, fie numai vrednic...
                                                                                   Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele

Cerinţe:
  1. Exprimaţi o opinie referitoare la administraţia românescă la începutul secolului al XIX-lea folosind informaţiile din sursa A. 
  2. Explicaţi de ce Rusia era interesată să impună în Principate Regulamentele Organice folosind sursa B.
  3. Caracterizaţi viaţa unui austriac prezentată în sursa C. De ce credeţi că autorul a prezentat acest fapt?
  4. Prezentaţi o concluzie referioare la gradul de modernizare al Principatelor la începutul secolului XIX.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu