marți, 1 noiembrie 2011

Ocupaţii şi statute profesionale

Competenţe de atins:
2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice;
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere

A. Cu toate că există în întreaga Europă multe şcoli care înregistrează succese, este necesară sporirea eforturilor de îmbunătăţire a nivelului de alfabetizare în rândul tinerilor de 15 ani, reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu şi creşterea ratei de absolvire a învăţământului liceal, toate acestea reprezentând indicatori de referinţă în cadrul strategiei comunitare de la Lisabona pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă. Situaţia actuală este următoarea:
• o cincime din tinerii cu vârsta sub 15 ani se situează la cel mai scăzut nivel al competenţelor în materie de citit;
• aproape 15% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 de ani abandonează studiile prematur;
• numai 77% dintre persoanele în vârstă de 22 de ani au absolvit învăţământul liceal.
                                                    Document de lucru al serviciilor comisiei pentru şcoliile secolului XXI

B. Schimbarea în educaţie, este impusă, dar în acelaşi timp şi facilitată de procese precum globalizarea, avansul către societatea cunoaşterii, nevoia de învăţare pe tot parcursul vieţii, iar generaţiile actuale au nevoie de un alt tip de management al resurselor şi al comunicării diferit faţă de cel de până acum. Cunoaşterea- este informaţie cu înţeles şi informaţie care acţionează. De aceea societatea cunoaşterii nu este posibilă decât grefată pe so­cietatea infor­maţională şi nu poate fi separată de aceasta. 

C. Cele mai dinamice domenii în perioada urmatoare se prefigurează a fi piata financiară, zona fondurilor de investiţii, piaţa de retail, marketingul, zona industrială, leasingul imobiliar, dar şi piata de IT&C. "Vor creşte semnificativ cererile de manageri cu profil tehnic/ industrial şi chiar se prefigurează apariţia de profesii noi actualmente neexistente în piaţă. Vor apărea brokeri/ traderi de servicii în telecomunicaţii, directori de creditare sau pentru companii legate de domeniul investiţiilor imobiliare. Tendinţa se va simti însă în toate celelalte domenii de management: financiar, marketing - în special brand management, vânzări, IT, resurse umane", afirmă Alexandru Talmazan, Managing Partner la Wrightson Romania.  
                                                               Iohanna Onaca Purdea,  Cele mai cautate meserii în România 

Cerinţe:  
  1. Analizaţi principalele probleme ale sistemului educaţional european şi propuneţi două soluţii folosind sursa A.
  2. Identificaţi 4 trăsături ale societăţii contemporane şi arătaţi modul cum ele vă influenţează.
  3. Desprindeţi trei statute profesionale din sursa B şi precizaţi argumentat dacă vi se potrivesc sau nu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu