marți, 1 noiembrie 2011

Napoleon şi Europa

Competenţe de atins:
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice;
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice

A. Bonaparte pune, prin instituţiile pe care le regândeşte, bazele noii societăţi apărute după Revoluţie. În fruntea departamentelor create de Adunarea Constituantă numeşte prefecţi, executanţi docili ai ordinelor puterii centralizate. Codul civil, din 1804, consacră libertatea individuală, garantază proprietatea şi ordinea. Naţiunea se poate identifica într-un om; duşman înverşunat al facţiunilor, organizator al statului. Pentru conducerea acestui stat, sunt necesare adeziunea pasivă a poporului şi concursul elitelor, elite întrunite sub semnul originii, al talentului şi al bogăţiei.
                                                                                   Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei

B. Ei mergeau - cu picioarele îngheţate, sprijinindu-se în bastoane - în linişte; fără să se plângă, oameni din toate naţiunile, care formau armata noastră, acoperiţi cu mantăi şi haine, toate rupte şi arse, înfăşuraţi în bucăţi de pânză, în blăni de oaie, în orice putea să ţină de cald, păstrându-ne mereu pregătiţi cât de puteau mai bine pentru orice posibilă luptă cu inamicul... Împăratul era în mijlocul nostru - pe jos, cu bastonul în mână... el, atât de mare, care ne-a făcut să fim atât de mândri de el, prin strălucirea sa în acele clipe de nenorocire, ne nspira încredere şi curaj şi avea să mai găsească resurse de a ne salva.
        Descriere a retragerii din Moscova a trupelor franceze făcută de un sergent din Garda Imperială

C. Permite-mi să te însărcinez cu respectarea libertăţii; şi mai presus de toate a egalităii. În privinţa libertăţii, ea ar fi posibil să fie restrânsă în cazuri extreme... dar să ne ferască Dumnezeu să ne atingem vreodată de egalitate! Este pasiunea epocii iar eu doresc să continui a fi omul epocii!
                                                             Discurs al lui Napoleon către însoţitorii săi pe Insula Sf. Elena

Cerinţe:
  1. Indentificaţi trei domenii în care contribuţia lui Napoleon a fost esenţială în consolidarea statului modern aducând argumente din sursa A.
  2. Interpretaţi comporatamentul armatei franceze şi a lui Napoleon din 1812 folosind informaţiile din sursa B.
  3. Sintetizaţi viziunea politică a lui Napoleon aşa cum reiese din sursa C.
  4. Care dintre sursele de mai sus pare a fi cea mai obiectivă în caracterizarea lui Napoleon Bonaparte? De ce?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu