marți, 29 noiembrie 2011

Ideea de modernitate (1774-1848)

Competenţe de atins:
2.2. Proiectarea unui demers de cooperare pentru identificarea şi realizarea unor scopuri comune

A. Art. 1. Poporul Moldovei, care din vechime şi până astăzi, a avut şi are dreptul de autonomie cu Domnul său şi cu legile sale, subt suzeranitatea puternicii împărăţii căreia este închinat, cere să aibă, şi folosinţa acestui drept.
     Art. 4. Să nu poată fi nimeni oprit să facă orice nu-i împotriva legilor.
    Art. 6. Să nu poată fi nimeni acuzat, arestat sau pedepsit, decât pentru cazuri prevăzute în legi şi după formele legii.
     Art. 12. niciun fel de slujbă publică, judecătorească, administrativă sau oricare alta, să nu fie considerată şi nici să se atribuie cuiva, ca un drept de moştenire...
     Art. 18. Toţi moldovenii sunt egali înaintea legei; iar legea urmează să fie una şi aceiaşi pentru toţi.
    Art. 21. De adunarea Sfatului obştesc depind toate legile de interes general şi tot ce este în legătură cu binele public.
                                                                                                    Constituţia cărvunară din 1822
B. Regulamentele Organice (numite astfel, în parte, pentru a evita termenul de "constituţie", ce avea conotaţii revoluţionare la Sankt-Petersburg) aveau ca obiectiv general consolidarea ordinii sociale existente şi menţinerea privilegiilor boerimii. Acestea au perpetuat predominanţa boierilor în viaţa politică, recunoscându-le dreptul exclusiv de a fi reprezentaţi în noul legislativ, acordându-le funcţii conducătoare în administraţia centrală, scutindu-i de dări şi confirmându-le drepturile de proprietate asupra moşiilor lor. Dar autorii Regulamentelor s-au simţit constrânşi, de asemenea, să accepte cel puţin o participare limitată a clasi mijlocii în conducerea treburilor ţării şi au considerat înţelept să creeze un climat mai favorabil pentru dezvoltarea activităţilor economice ale acesteia. O astfel de indulgenţă nu s-a extins, totuşi, şi la ţărănime, a cărei situaţie economică şi socială a rămas tot atât de precară ca şi înainte.
                                                                                          Keith Hitchins, Românii, 1774-1866
C. Fraţi români din Mldova! Ceasul libertăţii a sunat pentru tot tomânul. Astăzi, la 11 iunie, era ziua fericită, în care libertatea a intrat triumfând în capitala noastră. Numai bucurie şi frăţie este între toţi locuitorii, toţi românii s-au ridicat ca un singur om, toţi s-au cunoscut ca fraţi, de fii ai aceluiaşi nume.
   Uniţi-vă cu noi, fraţi de dincolo de Milcov; peste tot undele lui vă întindem braţele dorind cu înfocare a vă da sărutarea frăţiei şi a libertăţii. Munteanul şi Moldoveanul sunt toţi Români, sunt fraţi, o singură naţiune; uniţi-vă cu noi, goniţi pe tiranul al cărui nume va rămâne o pată vecinică în istoria ţării, înălţaţi stindardul libertăţii şi von sta împotriva oricărui vrăjmaş al libertăţii noastre.
                                              Către fraţii noştri din Moldova, articol din Pruncul român, 1848
Cerinţe:
  1. Exprimaţi un punct de vedere referitor la caracterul democratic al regimului plitic propus de sursa A aducând patru argumente în acest sens.
  2. Caracterizaţi Regulamentele Organice folosind informaţiile din sursa B.
  3. Notaţi două informaţii aflate în relaţie de cauzalitate istorică din sursa B.
  4. Desprindeţi două idei moderne  din sursa C aducând argumente în acest sens.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu