marți, 29 noiembrie 2011

Economie urbană în România contemporană

Competenţe de atins:
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie;
2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice

A. Unul dintre rezultatele cele mai de seamă ale progresului economiei naţionale l-a constituit faptul că, în 1938, pentru prima dată în istoria României, ponderea sectorului  industrie-transporturi-construcţii a depăşit pe cea a sectorului agricultură-silvicultură atât în creşterea produsului social, cât şi a venitului naţional. Faptul era în măsură să evidenţieze împlinirea unui marcant proces, şi anume trecerea României de la statutul de ţară eminamente agrară la cel de ţară agrar-industrială. [...] Atfel, pentru a ne referiri  numai la venitul naţional pe cap de locuitor, acesta reprezenta în 1938, în cazul României, doar 94 de dolari (alte surse 110 dolari), faţă de 246 dolari în Franţa şi 235 dolari în Germania.
                                                           Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria românilor în secolul XX

B. Naţionalizarea a constituit faza pregătitoare a lansării efortului de industrializare. Scopul a fost concentrarea resurselor şi deciziilor în mâinile elitei. Odată acest obiectiv realizat, economia a fost direcţionată spre accelerarea ratei de dezvoltare. Trebuie observat gradul scăzut de eficienţă al acestei metode, care-şi propune să concentreze resursele şi decizia.
                        Stelian Tănase, Elite şi societate. Guvernarea Gheorghe Gheorghiu-dej. 1948-1965

C. Amplasare la Galaţi a noului centru siderurgic avea mai multe motive: aprovizionarea directă pe Dunăre cu materii prime, transport pe calea ferată, cu linie directă din URSS a minereului de la Krivoi Rog şi a cocsului sau cărbunelui cocsificabil din Donbas şi multe alte avantaje regionale şi locale.[...]
     Echipamentele combinatului pentru furnale, cocserie, depozite de minereu şi cărbune, transporturi cu vagoane specializate şi altele, au fost produse în ceam mai mare parte în ţară. Au fost achiziţionate laminorul de tablă groasă din Franţa, laminorul sleabing şi laminorul de benzi la clad din URSS, cea mai mare parte a oţelăriei L_D, laminorul de benzi la rece, instalaţii de zincare şi cocsitorie din R.F. Germania, fabrica de oxigen necesar oţelăriei din Marea Britanie.
Memoriile lui Gheorghe Gaston Marin în legătură cu construirea combinatului siderurgic de la Galaţi

Cerinţe:
  1. Expuneţi opinii argumentate referitoare la economia românească din perioada interbelică folosind sursa A.
  2. Analizaţi impactul naţionalizărilor asupra economiei româneşti folosind informaţiile din sursa B.
  3. Exprimaţi un punct de vedere făţă de insdustrializarea comunistă folosind informaţiile din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu