joi, 17 noiembrie 2011

Viaţa publică -viaţă privată

Competenţe de atins:
2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice

A. O spun clar: pentru mine, o persoană publică nu are viaţă privată. Oh, legea interzice filmările / fotografierea în spaţii private, fără acordul subiecţilor. De acord. Dar mai departe, a ţine sub obroc informaţii sub pretextul "vieţii private" e nu doar aberant - e periculos. Iar argumentele le aveţi în faţa dumneavoastră, argumente contondente care alcătuiesc ceea ce îndeobşte se numeşte "viaţa de zi cu zi".
    O persoană oarecare are dreptul la intimitate. Spre deosebire de simplii cetăţeni, însă, o persoană publică (şi în mod deosebit politicienii şi funcţionarii publici) nu au acest drept. De ce? Mă veţi întreba; nu sunt şi ei oameni? Ba da. Dar - spre deosebire de noi, vulgul - ei au puterea de a ne influenţa nouă vieţile prin simpla deţinere a acestor calităţi.
                                                                       Cetăţeanul Popescu - Despre cibernetica socială

B. Dreptul la viaţă privată face parte dintre drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, reglementate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prin dispoziţiile art. 8, potrivit căruia „orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale". În prezent, noţiunea de viaţă privată înglobează atât aspecte „tradiţionale", precum dreptul la imagine, starea civilă a persoanei, identitatea, starea de sănătate, apartenenţa religioasă, integritatea fizică şi morală, viaţa sentimentală, dar şi aspecte „moderne", legate de percepţii noi în viaţa socială referitoare la avort, homosexualitate, transsexualitate. Recent, ca urmare a dezvoltării mijloacelor de comunicare, s-au născut dezbateri cu privire la interceptările telefonice sau ale corespondenţei electronice, la utilizarea bazelor de date personale informatizate prin raportarea continuţului dreptului la viaţă privată.
                                                     Săptămâna Financiară, Pretecţia dreptului la viaţă privată în România

Cerinţe:
  1. Dezbateţi definiţia vieţii publice din sursa A aducând argumente în acest sens.
  2. Specificaţi şi dezbateţi semnificaţiile vieţii private aşa cum apar în sursa B.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu