joi, 27 octombrie 2011

Statul roman

Competenţe de atins:
2.1. Recunoaşterea unui context economic, social, politic, cultural, istoric; 
2.4. Exprimarea acordului / dezacordului în raport cu un context social.

A. Cetăţenii s-au retras pe Muntele sacru care e dincolo de râul Anio, la trei mii de paşi de Roma. Atunci au început consfătuirile între patricieni şi popor în scopul înfăptuirii armoniei şi solidarităţii dintre cele două clase, hotărându-se condiţiile înţelegerii; poporul să aibă dregătorii săi proprii, de care să nu se atingă nimeni şi care să aibă dreptul de a se împotrivi consulilor prin "veto", niciunul din patricieni să nu aibă dreptul de a face parte din rândurile acestor magistraţi. Cei doi tribuni aleşi ai plebeilor au fost Caius Licinius şi Lucius Albinus.
                                                                                                           Titus Livius, De la fondarea Romei

B. Atunci când soldaţii aflaţi sub ameninţarea inamicului tind să se retragă, generalul adună legiunea şi-i degradează pe cei care şi-au abandonat postul. după acest lucru trage la sorţi fie cinci, fie opt, fie douăzeci de oameni. Fixează această cifră astfel ca ea să corespundă cam la a zecea parte dintr-o trupă. Celor care au fost desemnaţi li se aplică o bătaie nemiloasă cu bâtele. Celorlalţi li se distribuie făină de orz în loc de grâu şi sunt trimişi să îşi facă tabăra în afara întăriturilor.
                                                                                                                                       Polibiu, Istorii

C. Oare se simt bine patricienii când ştiu că plebea, ruptă de cămătari, e învoită pentru sumele datorate să-şi ofere trupul zălog, spre a fi sfârtecat de lovituri de vergi şi covârşită de osânde cu nemiluita? Sau când, în fiecare zi, datornicii sunt înşfăcaţi, târâţi grămadă şi scoşi din for pentru a se umple casele nobililor cu asândiţi, ajungându-se până acolo ca fiecare locuinţă da patrician să se prefacă într-o închisoare pentru fiii poporului.
                                                                                                          Titus Livius, De la fondarea Romei 

Cerinţe: 
  1. Identificaţi cauza pentru care plebeii s-au separat de Roma.
  2. Stabiliţi, folosind sursa A ce drepturi au obţinut plebeii şi prrezentaţi aceste drepturi.
  3. Numiţi şi prezentaţi două instituţii ale Romei antice în afara de cele prezentate în sursa A.
  4. Comentează justeţea tratamentului prevăzut în sursa B din perspectiva politicii romane.
  5. Comentaţi natura raporturilor dintre cele două entităţi sociale amintite în sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu