joi, 13 octombrie 2011

Indoeuropenii.Grecii

Competenţe de atins:
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise; 
3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri

A. Între anii 8000 - 3000 î.Hr, omul descoperă cum să întrebuinţeze forţa animalelor şi a vântului. El inventează plugul, roata şi corabia cu pânze, pătrunde în tainele proprietăţilor fizice ale metalelor şi proceselor chimice care condiţionează topirea  minereului de aramă şi se pregăteşte să pună la punct un calendar solar exact. pe de altă parte, el concepe un întreg wchipament adaptat la viaţa urbană şi deschide calea spre o civilizaţie întemeiată pe scriere, pe tehnicile de clacul şi un sistem de măsuri şi greutăţi.
                                                                                                 V Gordon Childe, Făurirea civilizaţiei

B. Ceea ce în legendă se numeşte "reîntoarcerea heraclizilor" se cheamă în limbaj istoric "invazia dorică" şi a avut loc pe la 1100 înainte de Christos. Sigur că această legendă, dacă nu şi-au confecţionat-o pe de-a întregul chiar dorienii, cel puţin şi-au însuşit-o. Ea furniza samavolniciei un fel de alibi, şi un blazon pentru dominaţia noilor stăpâni, care trebuiau să fie consideraţi creditori şi nu nişte tâlhari.
    Cine au fost exact dorienii, ca de obicei nu se ştie. Dar nu încape îndoială că veneau din Europa centrală, pentru că au adus cu ei în Grecia darul cel mai de preţ al civilizaţiei, numit de etnologi "de la Halstatt", după numele austriac unde au fost descoperite primele sale urme: fierul.
                                                                                                      Indro Montanelli, Istoria grecilor

C. În greceşte, "colonie" se spune apoikia ceea ce înseamnă literalmente "casa de afară"; şi deja cuvântul exclude orice intenţie de cucerire şi orice subînţeles imperialist. Oamenii erau doar nişte bieţi amărâţi care plecau să-şi facă o casă. Şi deşi conducerea numise în fruntea acestor expediţii un "întemeietor", care îşi asuma comanda şi răspunderea acţiunii, odată constituită apoikia, ea nu devenea o dependinţă, un dominion, un protectorat al cetăţii-mamă, ci păstra cu ea doar legături pur sentimentale.
                                                                                                            Indro Montanelli, Istoria grecilor 


Cerinţe:
  1. Descoperiţi folosind sursa A principalele "invenţii" ale omului preistoric şi analizaţi impactul lor asupra dezvoltării civilizaţiei.
  2. Interpretaţi comportamentul invadatorilor aşa cum reiese el din sursa B.
  3. Specificaţi ce beneficii au adus civilizaţiei greceşti stabilirea dorienilor folosind informaţiile din sursa B.
  4. Enumeraţi o cauză a declanşării colonizării greceşti folosind sursa C.
  5. Exprimaţi un punct de vedere argumentat cu o informaţie din sursa C referitor la relaţiile dintre colonii şi metropolă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu