joi, 20 octombrie 2011

Constituirea S.U.A.

Competenţe de atins:
1.2  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane

A. Noi considerăm adevăruri evidente prin sine că toţi oamenii au fost creaţi egali, că sunt înzestraţi de creatorul lor cu drepturi inalienabile, că printre acestea se numără Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii. Că, pentru a garanta aceste drepturi, oamenii au instituit guverne, a căror justă autoritate derivă din consimţământul celor guvernaţi. Că, ori de câte ori o formă de guvernare devine o primejdie pentru aceste scopuri, este dreptul poporului să o schimbe sau să o abroge, instituind un nou guvern bazat pe acele principii şi organizat în acele forme care-i vor părea mai potrivite pentru a-i garanta siguranţa şi fericirea. [...] Dar un lung şir de abuzuri şi de încălcări ale drepturilor, toate urmărind invariabil aceleaşi scop, pun în evidenţă planul de a-i supune sub un despotism absolut, este dreptul lor, este datoria lor să răstoarne un asemenea guvern şi să îngrijescă de noi garanţi ai securităţiii lor viitoare.
                                              Declaraţia de Independenţă a Statelor Unite al Americii (4 iulie 1776)

B. În cadrul Statelor Unite, războiul prelungit cauzase în mod evident mari dereglări sociale şi economice. Guvernul american finanţase războiul cu bancnote "continentale" , care deveneau rapid lipsite de valoare şi care reprezntau o enormă datorie publică. În 1780, congresul a propus răscumpărarea bancnotelor la ingrata rată de 40 la 1. Inflaţia a scăpat de sub control. În 1783, existau mari restanţe în plata soldaţilor, fapt cu atât mai periculos cu cât armata victorioasă avea puterea sa-şi impună dorinţele după bunul plac dacă ar fi vrut. În luna martie a acelui an au existat mişcări de răzvrătire în cartierul general al armatei din Newburgh, în New York, şi o conspiraţie de dimensiuni imprecise pentru a cere banii datoraţi soldaţilor: astfel, Congresul trebuia să ştie că "în orice eveniment politic, armata are alternativa". Cu această ocazie, nemulţumirea a fost potolită printr-un apel emoţionant al lui Washington însuşi.
                                                                                    Philip Jenkins, O istorie a Statelor Unite


Cerinţe:
  1. Descoperiţi şi argumentaţi importanţa a trei principii iluministe regăsite în sursa A.
  2. Concluzionaţi importanţa Declaraţiei de Independenţă prin aducerea a 3 argumente în acest sens.
  3. Analizaţi contextul imediat după terminarea războiul de independenţă aşa cum rezultă din sursa B.
  4. Notaţi două informaţii aflate în relaţie de cauzalitate din sursa B.
  5. Exprimaţi un punct de vedere argumentat asupra necesităţii unei constituţii în cele 13 colonii aducând două informaţii din sursa B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu