joi, 13 octombrie 2011

Autonomii locale în spaţiul românesc

Competenţe de atins:
2.3. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

A. Şi-au pus cnezii, adică balivii, care să facă dreptate şi să le procure cai, animale, arme, daruri şi veşmintele trebuitoare. Şi aşa procuratorul meu era unul dintre stăpânii aceştia şi conducea o mie de case şi erau aproape o sută de cnezi. Aveam pace şi adunări pentru a convorbi şi fiecăruia i se dădea dreptate. Acelora li se trimiteau cele mai mai frumoase fete; şi pentru un astfel de dar se întoarceau cu oi, boi sau cai. Cnezii se întruneau aproape în fiecare săptămână. Eu însă ca să cunoasc mai ales viaţa lor, şi să cunosc pe unii dintre marii lor, şi să discutăm dacă mi se oferă vreo cale de răscumpărare mă duceam la ei cu cneazul meu.
                                                                     Rogerius despre organizarea statală a românilor în 1247

B. Mulţimea nenumărată a vlahilor, sus pe râpe, [...] au aruncat săgeţi asupra oastei regelui care se găsea în fundul unei văi adânci [...] Din pricina urcuşului prăpăstios din acea vale, nu se putea sui în contra vlahilor pe niciuna din râpele de pe amândouă laturile drumului, nici nu puteau merge înainte, nici nu aveau loc de fugă [...] Şi a fost atunci un mare dezastru [...] iar regele îşi schimbase însemnele armelor sale, cu care s-a îmbrăcat Desev, fiul lui Dionisie, pe care, crezându-l vlahii a fi însuşi regele, l-au omorât cu cruzime.
                                                                                                      Cronica pictată de la Viena

C. Moldova a fost creată ca stat unitar în urma emigrării micii nobilimi româneşti din Maramureş, răzvrătiţi împotriva regelui Ludivic I al Ungariei; războinicii aceştia victorioşi au găsit pe domeniul cucerit rămăşiţele stăpânirii tătare (...)
    Faptul că noul principat întemeiat de Bogdan s-a putut extinde rapid până la Nistru şi până la "Marea cea Mare" se explică prin aceea că el se afla pe marele drum comercial, care lega Galiţia de Marea Neagră, în cazul de faţă, drumul a fost acela care a creat statul.
                                      Gheorghe Brătianu despre constituirea statelor medievale  Valahia şi Moldova

Cerinţe:
  1. Analizaţi organizarea structurilor prestatale româneşti folosind informaţiile din textul A.
  2. Prezentaţi evenimentul menţionat în sursa B şi subliniaţi importanţa acestuia.
  3. Pornind de la sursa C menţionaţi  o asemănare şi o deosebire între procesul de formare al Ţării Româneşti respectiv al Ţării Moldovei.
  4. Menţionaţi termenul folosit de cronocari pentru procesul de constituire a statelor medievale extracarpatice.
  5. Precizaţi un motiv pentru care autorul textului C îi consideră victorioşi pe micii nobili români din Maramureş.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu