duminică, 15 mai 2011

Războiul Rece

Competenţe de atins:
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice

A. De la Stettin, în Baltica, la Triest, în Adriatica, o cortină de fier a căzut peste continent. În spatele ei se găsesc capitalele tuturor ţărilor Europei Orientale: Varşovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Bucureşti, Sofia. Toate aceste oraşe celebre, toate aceste naţiuni se găsesc în sfera sovietică şi toate sunt supuse, sub o formă sau alta, nu numai influenţei sovietice, dar şi controlului foarte strâns şi în constantă creştere al Moscovei.
Winston Churchill, Discurs în faţa studenţilor şi profesorilor Universităţii Fulton, considerat a fi începutul Războiului Rece (5 martie 1946)

B. Eu cred că Statele Unite trebuie să ducă o politică de susţinere a popoarelor libere care rezistă tentativelor de aservire exercitate asupra lor din partea unor minorităţi înarmate sau presiuni exterioare. Eu cred că noi trebuie să ajutăm popoarele libere să-şi făurească destinul după propria voinţă.
                                                              H. Truman, Cuvânt în Congresul American, la 12 martie 1947

C. Statele Unite sunt principala forţă conducătoare a taberei imperialiste. Anglia şi Franţa sunt aliaţii Statelor Unite. Forţele antiimperialiste şi antifasciste formează cealaltă tabără. U:R.S.S. şi ţările noii democraţii stau la baza ei. Tabăra antiimperialistă se sprijină, în toate ţările, pe mişcările muncitoreşti şi democratice, pe partidele comuniste frăţeşti şi pe combatanţii mişcărilor de eliberare.
                                                                                             Jdanov, Discurs ţinut în octombrie 1947

Cerinţe:
  1. Stabliliţi cât de pertinente erau afirmaţiile primului ministru britanic din sursa A.
  2. Comentaţi principiile expuse de preşedintele Statelor Unite, H. Truman prezentate în sursa B.
  3. Explicaţi strategia politică a Uniunii Sovietice aşa cum reiese ea din textul C.
  4. Care dintre sursele B şi C vi se pare mai validă din punct de vedere istoric? De ce? 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu