duminică, 15 mai 2011

Marile descoperiri geografice

Competenţe de atins:
3.1. Recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre sine şi celălalt, dintre persoane, dintre grupuri
5.3. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric

A. La ora două noaptea, toată lumea vedea plaja la două leghe în faţa escadrilei. De data asta amiralul [Columb] dispune tragerea bombardei. Îi promite lui Pinzon aur. Marinarii se îmbrăţişează. Este deusă suprafaţa velelor pentru a aprin navele: nu poate fi vorba de a acosta noaptea. În zori, cele trei caravele ancorează în faţa unei plaje deja populate de sălbatici complet goi. Columb şi cei doi Pizon coboară pe uscat. E vineri 12 octombrie 1492. Traversarea a durat treizeci şi patru de zile. Cu gândul la numărul sfânt al anilor vieţii lui Hristos, Columb va socoti treizeci şi trei de zile, ca şi cum ar fi debarcat în 11 seara.
                                                                                   Descoperirea Americii de Cristofor Columb

B. Am interzis să li [indienilor] se dea obiecte atât de mizerabile precum cioburi de străchini sparte, bucăţi de sticlă sau ţinte de la cingători, deşi când obţineu asemenea lucruri li se părea că posedă cele mai preţioase bijuterii din lume. S-a întâmplat ca pentru o cingătoare, un marinar să obţină greutatea în aur a două monede castiliene şi jumătate.
         Mi s-a părut că e de rău şi am interzis acest lucru. Eu le-am dat sumedenie de lucruri atrăgătoare şi bune, din cele pe care le-am adus, pentru ca să ne îndrăgească. Cu atât mai mult cu cât se vor creştina, să înceapă de pe acum să iubească şi să servească pe Alteţele Lor, ca şi întreaga naţiune castiliană.
                                                                 Primele impresii despre indigenii descoperiţi ale lui Columb.
 
C. Spre sfârşitul vieţii, Las Casas scria în testamentul său: "cred că, în urma acestor fapte nelegiuite şi ruşinoase, săvârşite într-un mod atât de nedrept, de tiranic şi barbar, Dumnezeu va răspândi asupra Spaniei mânia şi furia sa, pentru că întreaga Spanie, cu mic cu mare, şi-a însuşit câte ceva din bogăţiile mânjite cu sânge pe care le-a uzurpat cu preţul atâtor catastrofe şi exterminări".
     Jumătate profeţie, jumătate blestem, cuvintele stabilesc prin urmare responsabilitatea colectivă a spaniolilor, şi nu numai a conchistadorilor; pentru vremurile ce aveau să urmeze, şi nu numai pentru prezent. Iar ele anticipează sancţionarea crimei, ispăşirea păcatului.
                                                                Tzvetan Todorov, Cucerirea Americii. Problema Celuilalt

Cerinţe:
  1. Comentaţi atitudinea marinarilor spanioli în momentul descoperirii Americii folosind informaţiile din textul A.
  2. Analizaţi comportamentul dintre primii europeni şi indieni şi argumentaţi părerile proprii cu informaţiile din textul B.
  3. Exprimaţi-vă un punct de vedere argumentat asupra vinovăţiei folosind informaţiile din textul C drept argumente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu