sâmbătă, 19 martie 2011

Imperiul Otoman

Competenţe de atins:
1.1. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări orale sau scrise

5.1. Înţelegerea mesajului surselor istorice arheologice, scrise, vizuale şi de istorie orală

A. Mongolii au adus cu ei triburile turceşti din Asia superioară. Înrolaţi în armatele lui Genghis Han [conducătorul mongolilor] şi ale urmaşilor lui, turcii ajung să populeze o parte din ţinuturile acestui imperiu imens. În drumurile lor, au împins spre vest alte triburi turceşti nomade (turkmenii), care se instalaseră, în perioada selgiucidă, în Iran şi în Anatolia orientală, şi care au luat-o la fugă de frică sau, pur şi simplu, pentru a găsi noi păşuni în locul celor ocupate de cuceritori.
                                                                 Jean-Paul Roux, Istoria războiului dintre islam şi creştinătate

B. Succesiunea sultanului nu a fost niciodată simplă şi directă. Deşi era ereditară în Casa lui Osman, până la mijlocul secolului al XVII-lea succesiunea nu depindea de vârstă. Înainte de această dată nu era obligatoriu ca cel mai în vârstă fiu sau rudă pe linie bărbătească cea mai în vârstă şi cea mai apropiată, să devină sultan. Se credea că alegerea celui mai potrivit candidat este în mâinile lui Dumnezeu şi, din această cauză, a impune linia de succesiune ar însemna a te opune lui Dumnezeu. Astfel, Soliman Magnificul spunea unuia din fii săi: "Poţi să laşi totul în seama lui Allah, pentru că nu plăcerea omului, ci voinţa lui Allah este aceea care dispune asupra împărăţiilor şi guvernelor lor. Dacă El a hotărât că tu vei avea împărăţia după mine, nici o fiinţă pământeană nu va fi în stare să împiedice acest lucru".
                                                                                        Adriana Stiles, imperiul Otoman, 1450-1700

C. Turcii vin la război ca şi cum ar fi fost invitaţi la o nuntă; cred că nu există nici un prinţ în lume care să aibă armate şi tabere mai bine ordonate atât în ceea ce priveşte abundenţa de alimente şi alte lucruri absolut necesare cât şi din punctul de vedere al modului disciplinat în care îşi aşează taberele fără nicio confuzie. Turcii îi depăşesc pe soldaţii noştri din trei motive: ei se supun comandanţilor lor cu promtitudine, nu arată niciodată cea mai mică preocupare pentru viaţa lor în luptă, pot trăi o perioadă lungă de timp fără pâine sau vin, mulţumindu-se cu orz şi apă. Pacea şi liniştea domnesc în tabăra turcească - rezultat al disciplinei militare. Într-adevăr nu ar putea exista o disciplină mai bună şi o supunere mai mare.
               Raport al lui Paolo Giovio adresat împăratului Carol Quintul despre bătălia de la Mohacs

Cerinţe:
  1. Prezentaţi originea turcilor otomani aşa cum reiese din sursa A.
  2. Analizaţi succesiunea la tronul otoman aşa cum rezultă din sursa B desprinzând două informaţii aflate în relaţie cauză-efect.
  3. Comparaţi modul cum se relizează succesiunea în statul otoman cu alte monarhii europene contemporane.
  4. Descoperiţi două caracteristici ale modului de organizare militară a Imperiului Otoman folosind informaţiile din sursa C.
  5. Stabiliţi o diferenţă între mentalitatea din armatele creştine şi cele otomana aşa cum reiese din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu