duminică, 27 martie 2011

Comunismul

Competenţe de atins:
1.2  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi  

A.   Rusia astăzi se zbate în ghearele foametei. Am străbătut singur numeroase sate şi am vizitat 12 ferme colective. Peste tot se auzeau vaiete: "nu e pâine, murim". acest strigăt venea spre mine din toate părţile Rusiei. În tren, un comunist a negat că ar fi bântuit foametea. Am aruncat în scuipătoare o coajă de pâine din rezervele proprii. Un ţăran, tovarăş cu mine de călătorie, a înşfăcat-o în grabă şi a mâncat-o fericit. Am aruncat coji de portocală în scuipătoare. Ţăranul le înşfăcă din nou şi le devoră îndată. Comunistul s-a afundat în banchetă...
       Politica de colectivizare a guvernului şi rezistenţa ţăranilor în faţa ei a adus Rusia într-o stare catastrofală, cea mmai rea posibilă de la foametea din 1921 încoace şi a alungat populaţia din regiuni întregi.
                                                                     Raportul unui corespondent Reuter - 29 martie 1932

B.    Magniatogorsk este un oraş construit din bucăţi. În câţiva ani se făcuseră 200 milioane metri cubi de excavări, se turnaseră 14 milioane metru cubi de beton armat, se aşezaseră două milioane metri cubi de cărămizi redractare şi un sfert de milion de tone de structuri de oţel au fost ridicate. Aceastea toate s-au făcut de mântuială, în lipsa cantităţii necesare din materialele cele mai elementare. Brigăzi de tineri entuziaşti din toate colţurile Uniunii Sovietice au sosit în vara anului 1930 şi au construit ecartamentul căii ferate şi lucrările de îndiguire necesare. Mai târziu, grupuri de ţărani locali şi păstori au venit la Magnitogorsk din cauza condiţiilor grele datorate colectivizării. Mulţi dintre aceşti ţărani erau complet nefamiliarizaţi cu uneltele şi procesel industriale. O colonie de mai multe sute de specialişti şi ingineri străini, dintre care unii câştigau până la 100 de dolari pe zi, au venit să sfătuiască şi să dirijeze lucrările.
        Din 1928 până în 1932 aproape un sfert de milion de oameni au venit la Magnitogorsk. Aproximativ trei sferturi dintre noii veniţi au sosit din proprie voinţă căutând de lucru, cartele de pâine şi condiţii mai bune. Restul a venit forţat.
        Descriere a lui John Scott, comunist american, consilier occidental în industrializarea sovietică

C.  Prizonierii au fost acuzaţi, în mod colectiv şi individiual, de toate crimele ce pot fi închipuite: înaltă trădare, omor, spionaj şi toate tipurile de sabotaj. Au complotat să distrugă industria şi agricultura, să-l asasineze pe Stalin, să destrame Uniunea Sovietică în favoarea complicilor lor capitalişti. S-a arătat că cea mai mare parte dintre acuzaţi au fost criminali şi trădători ai cauzei sovietice încă de la revoluţie, chiar înainte de asta. Dovezile acumulate au umplut nu mai puţin de 50 de volume groase. Unul după altul, folosind aceleaşi cuvinte, ei şi-ai recunoscut vina, Buharin, Rîkov, Iogoda. Fiecare prizonier şi-a încriminat camarazii şi a fost la rândul său acuzat de aceştia. N-a existat nicio încercare de a-şi declina răspunderea. Erau oameni în deplinătatea facultăţilor mentale; depoziţiile păreau raţionale şi făcute cu aparenţa deplinei spotenaităţi. Şi totuşi, ceea ce spuneau, conţinutul propriu-zis al mărturiilor, părea să nu aibă nicio legătură cu realitatea.
     În timpul desfăşurării procesului a devenit şi mai clar că scopul subliniat al fiecărei depoziţii era ponegrirea liderilor "blocului" pentru a fi prezentaţi nu ca nişte oponenţi politici, ci drept nişte "criminali obişnuiţi, ucigaşi, otrăvitori şi spioni".
                   Descrierea diplomatului englez Fitzroy MacLean, unul dintre puţinii observatori străini ce au participat ca observatori la procesele din 1936-1938 

Cerineţe:
  1. Prezentaţi starea economiei sovietice aşa cum rezultă ea din sursa A.
  2. Interpretaţi comportamentul comunismului din tren conform surseiA.
  3. Extrageţi trei trei factori care su sprijinit industrializarea sovietică folosind informaţiile din sursa B.
  4. Analizaţi factorul demografic al industrializării forţate extrăgând două informaţii aflate în relaţie cauză-efect din sursa B.
  5. Numiţi trei acuzări proferate la adresa adversarilor politici ai lui Stalin folosind informaţiile din sursa C.
  6. Descrieţi atmosfera din anii marii terori aducând argumente regăsite în sursa C
  7. Explicaţi scopul urmărit de anchetatorii sovietici în prezentarea depoziţilor acuzaţilor aşa cum reiese din sursa C.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu