duminică, 6 februarie 2011

Primul război mondial - un nou tip de război

Competeneţe de atins:
2.5   Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane;
5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic

A. Pe 28 iunie 1914, vizitând, cu ocazia marilor manevre, oraşul Sarajevo din Bosnia, arhiducele moştenitor de Austria, Francisc Ferdinand şi soţia sa monegască, ducesa de Hohenberg, sunt asasinaţi de un student bosniac, Prinzip, membru al unei societăţi secrete, "Mâna neagră", legată de mişcarea naţionalistă iugoslavă. Guvernul de la Belgrad nu are, probabil, niciun amestec în această afacere, dar anumiţi ofiţeri sârbi au participat totuşi la pregătirea atentatului. Astfel, cu toate că împăratul Francisc Iosef înclină mai degrabă spre prudenţă, guvernul şi statul major de la Viena consideră că a sosit momentul ca, folosindu-se de acest pretext, să facă definitiv ordine cu Serbia.
                                                                          Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol IV

B. [Ministrul rus de externe] ne-a comunicat în linii generale cum înţelege schimbările ce trebuie făcute pe harta şi în alcătuirea Europei, astfel încât să răspundă intereselor celor trei aliaţi [Franţa, Marea Britanie, Anglia]. În primul rând, obiectivul principal al celor trei aliaţi va fi înfrângerea puterii Germaniei şi a pretenţiilor sale la dominaţie militară şi politică. [...] În al patrulea rând, Franţa va recâştiga Lorena şi Alsacia şi va fi liberă să adauge la ele o parte din Renania prusacă şi Palatinul. În al cincilea rând, Belgiei îi va fi acordat un teritoriu semnificativ mărit. În al şaselea rând, Schleswig-Holstein va fi înapoiat Danemarcei. În al şaptelea rând, regatul Hanovrei va fi restaurat.
                                          Raport al ambasadorului francez la Sankt Petersburg, 12 spetembrie 1914

C. Eşecul marilor ofensive din toamna lui 1914 şi pericolul prăbuşirii frontului pe care aceastea le-au creat, determină statele majore din cele două tabere să nu mai întreprindă noi acţiuni de anvergură înainte de a-şi asigura serios poziţiile defensive. Pentru a se apăra de inamic, fiecare se îngroapă în tranşee legate între ele prin tuneluri şi apărate de sârmă ghimpată. Soldaţii vor trăi aici timp de trei ani întrerupţi de câteva perioade de odihnă şi de permisii scurte. Condiţiile de viaţă sunt abominabile. Măcinaţi de frig, de paraziţi, prost hrăniţi, înfruntând în fiecare zi moartea şi nebunia, oamenii trebuie să reziste în ciuda bombardamentelor artileriei şi atacurilor duşmanului. Imediat ce trec de parapetul care protejeată tranşeea pentru a porni la asaltul liniilor duşmane, soldaţii pătrund într-un infern în care domneşte mitraliera, tunul cu tir rapid, grenada şi chiar gazul asfixiant. Astfel, ofensivele se sfârşesc în general în hecatombe şi aceasta pentru o bucată de teritoriu de câţiva kilometri, adesea pierdut din nou după câteva ore, în timpul contraatacului inamic.
                                                                               Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol IV

D. Wilson îşi angajează ţara în război în numele principiului "libertăţii mărilor", dar a cântărit tot atât de greu şi faptul că bancherii de dincolo de Atlantic au împrumutat sume mari francezilor şi britanicilor şi au tot interesul ca aceştia să câştige, caşi nemulţumirea tuturor celor care, timp de trei ani, au profitat de intensificarea exporturilor stimulate de război, negustori, industriaşi şi mai ale fermierii din Midle West, ale căror stocuri se acumulează acum în porturile de pe coasta de Est din cauza Răyboiului subnarin.
Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol IV

E.  O generaţie pierdută. Pierderile umane din primul război mondial


ALIAŢI
IMPERIILE CENTRALE
Belgia
267,000
13,716
93,061
Austro-Ungaria
7,800,000
1,200,000
7,020,000
Imperiul  Britanic
8,904,467
908,371
3,190,235
Bulgaria
1,200,000
87,500
266,919
Franţa
8,410,000
1,357,800
6,160,800
Germania
11,000,000
1,733,700
7,142,558
Grecia
230,000
5,000
27,000
Turcia
2,850,000
325,000
975,000
Italia
5,615,000
650,000
2,197,000
TOTAL
22,850,000
3,386,200
15,404,477
Japonia
800,000
300
1,210
Muntenegru
50,000
3,000
20,000
Portugalia
100,000
7,222
33,291

Mobilizaţi
Morţi
Pierderi
România
750,000
335,706
535,706
Rusia
12,000,000
1,700,000
9,150,000
Serbia
707,343
45,000
331,106
USA
4,355,000
116,516
323,018
TOTAL
42,188,810
5,142,631
22,064,427

 Cerinţe:

1.      Analizaţi folosind textul A cauzele declanşării primului război mondial exprimând un punct de vedere argumentat.
2.      Stabliţi folosind textul B dacă una dintre marile puteri poate fi declarată ca fiind vinovată de declanşarea războiului aducând argumente în acest sens.
3.      Realizaţi o mică sinteză folosind textul C din care să rezulte condiţia soldatului din primul război mondial
4.      Ilustraţi motivaţiile Statelor Unite în decizia lor de a se implica în războiul european cu două informaţii aflate în relaţie cauză efect din textul D.
5.      Explicaţi de ce primul război mondial a fost un nou tip de război folosind informaţiile din sursa E. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu