sâmbătă, 11 decembrie 2010

Diversitatea europeană. S.U.A.

Competenţe de atins:
1.1 Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei;
4.1 Exprimarea unei opinii faţă de o operă culturală în cadrul unei dezbateri


A. Artiştii care refuză să-şi supună inspiraţia regulilor gustului oficial şi se angajează pe căi inovatoare sunt condamnaţi pentru cea mai mare parte a vieţii să rămână necunoscuţi şi săraci. Olandezul Van Gogh, care nu a putut supravieţui în Franţa decât cu ajutorul permanent al fratelui său, nu a vândut decât o singură pânză şi nu a obţinut decât un singur articol favorabil la 36 de ani, iar majoritatea impresioniştilor nu vor cunoaşte gloria decât după moarte. Astfel, artiştii "blestemaţi", pictori şi sculptori, muzicieni şi poeţi, vor trăi la marginea unei societăţi care le contestă talentul, pe care ei însă o dispreţuiesc şi le place să o şocheze cu nonconformismul lor. "Viaţa boemă" (temă romanescă adusă pe scenă de Henri Murger apoi transformată în creaţii lirice de italienii Puccini şi Leoncavallo) pe care o duc mulţi dintre ei în cartierele populare ale Vienei, în Montmartre sau Montparnasse, este un mod de a afirma negarea valorilor burgheze.
Dicţionar:
  • Nonconformism - Abatere conștientă de la regulile în uz, tendința de a nu accepta moravurile, mentalitatea, tradițiile unui anumit mediu.
  • Viaţă boemă - Artist care duce o viață dezordonată, neconformă conveniențelor sociale.
  •  Giacomo Puccini - a fost un compozitor italian de muzică de operă, reprezentant al curentului artistic realist numit în Italia verismo (conform cu ital. vero = adevărat).
Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria Europei

B. 

Claude Monet, Terasă la Saint-AndresseC. Consecinţele războiului [de secesiune] au fost simţite timp de mulţi ani după aceea, dar dintr-un punct de vedere, cel puţin, efectele au fost permanente, prin aceea că după capitularea lui Lee [comandantul forţelor confederate] la Appomattox, secessiunea nu a mai fost o opţiune viabilă în politica americană. Înainte de război, o expresie obişnuită era că Statele Unite - la plural- aveau sau făcea ceva; după aceea, exprimarea corectă a fost Statele Unite - la singular - are sau face. Ţara era acum o unitate, mai mult decât suma părţilor sale, şi despre aceasta, în termenii cei mai simpli, a fost vorba de fapt în război.
                                                                                             Philip Jenkins, O istorie a Statelor Unite
 
D. Legată de rasismul ştiinţific era şi teoria eugeniei, ca şi ideea că problemele sociale puteau fi rezolvate prin promovarea rasei cele mai bune şi  prin limitarea raselor inferioare. Ideile eugeniei au avut un efect penetrant în politica socială americană din primul sfert de secol XX, afectând domenii diverse ca educaţia, serviciile sociale, justiţia şi delicvenţa juvenilă, la fel ca şi tratamentul alcoolicilor şi a bolnavilor psihic. Creşterea în popularitate a testării inteligenţei după 1905 a dat o aşa-zisă bază cantitativă piramidei sociale americane, care cobora de la albii nord-europeni la populaţiile mediteraniene şi slave şi în final la negri.
                                                                                             Philip Jenkins, O istorie a Statelor Unite
Cerinţe:
  1. Exprimaţi o opinie asupra statutul artistului din secolul XIX pornind de la informaţiile curpinse în textul A
  2. Ce prezintă tabloul de la sursa B? Cât de relevant este mesajul pentru Europa secolului al XIX-lea.
  3. Analizaţi impactul războiului de secesiune asupra dezvoltării ulterioare a Statelor Unite folosind informaţiile din textul C.
  4. Exprimaţi-vă un punct de vedere referitor al rolul rasismului în dezvoltarea unei societăţi folosind informaţiile din textul D.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu