sâmbătă, 4 decembrie 2010

România modernă

Competenţe de atins:
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială;
5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal


A. Tratatul de la Paris, ce a pus capăt Războiului Crimeii, semnat la 30 martie 1856 a influenţat în mod decisiv dezvoltarea politică a Moldovei şi a Ţării Româneşti. Cu toate că au rămas sub suzeranitatea otomană, Ţările Române beneficiau, de data aceasta, de protecţia colectivă a Puterilor, care interziceau oricăreia dintre ele să intervină de una singură în treburile lor politice. Toţi semnatarii, inclusiv Imperiul Otoman, au recunoscut independnţa administrativă a Principatelor, dreptul fiecăruia de a întreţine o armată naţională, de a emite legi şi a se angaja în mod liber în comerţul cu alte state. Puterile au stabilit de asemenea procedurile de revizuire a legii fundamentale (Regulamentele Organice) a fiecărui Principat. Au creat o comisie specială de investigaţii şi au dat instrucţiuni ca aceasta să se ducă la Bucureşti pentru a culege informaţii şi a formula recomandări cu privire la forma viitoare de guvernământ în Principate.
                                                                                                      Keith Hitchins, Românii, 1774-1866 


Cerinţe:
  1. Specificaţi trei consecinţe importante ale Tratatul de la Paris pentru Principate aşa cum rezultă din textul D.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu